Sönmez Holding, kurumsal sosyal sorumluluk projelerini 21’inci yüzyılda sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmaz unsurlarından biri olarak kabul etmektedir.

İlkesel olarak Sönmez holding açısından kurumsal sosyal sorumluluk
Toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için, kendi çalışanları ve onların aileleri, yerel halk ve bütün toplumla birlikte sürdürülebilir bir dünya için ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğudur.

Şirketlerin tüm paydaşlarına ve topluma karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır. Ekonomik kaygılara yer verilmez. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine verilen önem, aynı zamanda kalite kriteri olarak görülür.

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin önemli kriterlerinden biri de, sürdürülebilir olmasıdır. Bu çerçevede, Sönmez Holding de uzun soluklu, toplumsal anlamda fayda üreten ve kalıcı yarar sağlayan çalışmalarla kurumsal sorumluluğunu yerine getirmektedir.