Eğitim ve Geliştirme

Bir adım önde olmak ve fark yaratmak, çalışanlarımızı en iyi şekilde desteklemek için öğrenmeye ve gelişmeye yönelik programlarla organizasyonel gelişimimizi sürekli kılmayı amaçlıyoruz.

Grubumuzun stratejileri doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip; Temel Yetkinlik, Yönetsel Yetkinlik ve Teknik Yetkinlikleri geliştirici eğitimler planlıyoruz.

Hedeflerimiz,
Her seviyeden çalışanımızın Kurum Kimliğini benimsetmek.
Ortak vizyon altında yetkin hale getirmek.
Çalışanların mesleki gelişiminin yanında kişisel gelişimine ve liderlik gelişimine destek çözümler üretmek.
Bu kazanımların iş sonuçlarına yansımasını takip etmek.

Kariyer Yönetimi

Sönmez Holding’de Kariyer Yönetimi potansiyeli olan, yetkin çalışanların performans sistemi verileriyle bağlantılı belirlenmesi ve mesleki bilgi, beceri ile kişisel gelişimlerinin desteklenerek üst kademelere yükselebilecek potansiyel adaylar haline getirilmelerini hedeflenmektedir. Sektörel çeşitlilik nedeniyle boşalan ya da yeni oluşturulan pozisyonlar için öncelikle grup içi çalışanlar dikkate alınır. Kritik ve kilit pozisyonlar için ise yedekleme planları doğrultusunda hareket edilir.

Ücret Yönetimi

Sönmez Holding’de, çalışanların, motivasyon seviyesini sürekli yüksek tutmayı amaçlayan, aldıkları sorumlulukları, yetkinlikleri, eğitim seviyeleri ve iş tecrübelerini esas alan adaleti ve piyasa ile rekabeti ön planda tutan etkin bir ücretlendirme sistemi uygulanmaktadır.

Hay Ücretlendirme metodolojisine ve iş analizine dayalı bu sistem nedeniyle, organizasyondaki rollerin yanısıra, her pozisyonun sorumluluk alanları ve gereklilikleri tanımlanmıştır.

Grup şirketleri bazında ücret politikaları; şirket içi denge, ücret araştırmaları, bireysel performans ve ekonomik veriler göz önüne alınarak belirlenmektedir.