Sönmez Filament Sentetik Iplik ve Elyaf Sanayi A.Ş.

Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. Sönmez Holding’e bağlı ilk kuruluştur. 1972 yılında 15 ortak ile yüksek teknolojide polimer’den başlayarak her türlü Polyester İplik ve Elyaf üretmek gayesi ile kurulmuştur. Gerek iç ve gerekse dış piyasalardaki olumsuz gelişmeler, firmamızın 01 Ağustos 2008 tarihinden itibaren üretimine ara vermesini zorunlu kılmış, olumsuz koşullarda bir iyileşmenin görülmemesi ve sektörün geleceğine yönelik olumlu beklentilerin de oluşmaması 06 Kasım 2008 tarihi itibariyle üretime verilmiş olan ara sürekli hale getirilmiş ve bu tarih itibariyle bütün üretim faaliyetleri tamamen ve sürekli olarak sona erdirilmiştir.

Tekstil sektörü dışında daha farklı alanlarda ve daha karlı olabilecek şekilde faaliyetlerde bulunma düşüncemiz gereği 2011 yılında Sönmez Çimento Yapı ve Madencilik A.Ş.’ne %15 oranında iştirak edilmiştir.
Üretim faaliyetlerinin durdurulması sonucu kapalı alanların kira yolu ile değerlendirilmesine devam edilmektedir.

Şirketin kapanması ve/veya tasfiyesi sözkonusu değildir.

Sönmez Filament Sentetik Iplik ve Elyaf Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:1  Nilüfer-BURSA/TÜRKİYE
Tel +90 224 – 2431130-34 – 2610440 – Fax +90 224 – 261 04 56

İHRAÇ BELGESİ

BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ

Ticaret Sicil Bilgileri

Ticari Bilgiler

Ticari Ünvanı : SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicil No : Bursa Ticaret Sicili – No : 15725
Sermayesi : 74.000.000,00 TL
İşlem Gördüğü Borsa : İMKB – ANA PAZAR – GRUP 2
İşlem Sembolü : SONME
Adres : Demirtaş Dumlupınarosb Mah.İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi/Bursa P.K. 499 16250
Telefon : 0 224 261 04 40 – 243 11 30
Faks : 0 224 261 04 56

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı

Ortak Adı Sermaye Payı (TL) Sermaye Oranı (%)
Celal SÖNMEZ
20.019.870,25
32,46
Sönmez Endüstri Holding A.Ş.
13.287.934,38
17,96
Sönmez ASF A.Ş.
12.531.139,08
16,93
Osman SÖNMEZ
4.921.703,86
6,65
Sönmez Pamuklu San.A.Ş.
4.813.704,14
6,51
Cemil SÖNMEZ
4.309.446,66
5,82
Ali Cem SÖNMEZ
4.279.401,76
5,78
Diğer
5.836.799,85
7,89
TOPLAM
74.000.000,00
100


Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortak Adı Sermaye Payı (TL) Sermaye Oranı (%)
Celal SÖNMEZ
3.759.200,00
10,11
Cemil SÖNMEZ
2.752.800,00
8,03
Ali Cem SÖNMEZ
2.738.000,00
8,01
Osman SÖNMEZ
5.779.400,00
7,81

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ortaklık Yapısı

Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı(%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sönmez Çimento Yapı ve Madenclik A.Ş.
Çimento ve Klinker Üretimi
620.000.000,00
93.000.000,00
TRY
15,00
İştirak
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.
Viskon İplik İmalatı
130.000.000,00
7.332.624,77
TRY
5,64
Ortak-İştirak

Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adı – Soyadı
Görevi Sermayedeki Payı (%)
Celal SÖNMEZ
Yönetim Kurulu Başkanı –Murahhas üye
32,46
Müjdat TÜZÜN
Yönetim Kurulu Üyesi
Altay ALBAYRAK
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Ömer PARLAK
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Osman SÖNMEZ
Yönetim Kurulu Üyesi
6,34
Cemil SÖNMEZ
Yönetim Kurulu Üyesi
5,52
Ali Cem SÖNMEZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
5,48
Şerif SÖZBİR
Yönetim Kurulu Üyesi

Faaliyet Raporları

Faaliyet Raporları

2022 Yılı 1. Çeyrek Faaliyet Raporu
2021 Yılı 1. Çeyrek Faaliyet Raporu
2. Çeyrek Faaliyet Raporu
3. Çeyrek Faaliyet Raporu
4. Çeyrek Faaliyet Raporu
2020 Yılı 1. Çeyrek Faaliyet Raporu
2. Çeyrek Faaliyet Raporu
3. Çeyrek Faaliyet Raporu
4. Çeyrek Faaliyet Raporu
2019 Yılı 1. Çeyrek Faaliyet Raporu
2. Çeyrek Faaliyet Raporu
3. Çeyrek Faaliyet Raporu
4. Çeyrek Faaliyet Raporu
2018 Yılı 1. Çeyrek Faaliyet Raporu
2. Çeyrek Faaliyet Raporu
3. Çeyrek Faaliyet Raporu
4. Çeyrek Faaliyet Raporu
2017 Yılı 1. Çeyrek Faaliyet Raporu
2. Çeyrek Faaliyet Raporu
3. Çeyrek Faaliyet Raporu
4. Çeyrek Faaliyet Raporu
2016 Yılı 1. Çeyrek Faaliyet Raporu
2. Çeyrek Faaliyet Raporu
3. Çeyrek Faaliyet Raporu
4. Çeyrek Faaliyet Raporu
2015 Yılı 1. Çeyrek Faaliyet Raporu
2. Çeyrek Faaliyet Raporu
3. Çeyrek Faaliyet Raporu
4. Çeyrek Faaliyet Raporu
2014 Yılı 1. Çeyrek Faaliyet Raporu
2. Çeyrek Faaliyet Raporu
3. Çeyrek Faaliyet Raporu
4. Çeyrek Faaliyet Raporu
2013 Yılı 1. Çeyrek Faaliyet Raporu
2. Çeyrek Faaliyet Raporu
3. Çeyrek Faaliyet Raporu
4. Çeyrek Faaliyet Raporu
2012 Yılı 1. Çeyrek Faaliyet Raporu
2. Çeyrek Faaliyet Raporu
3. Çeyrek Faaliyet Raporu
4. Çeyrek Faaliyet Raporu
2011 Yılı 1. Çeyrek Faaliyet Raporu
2. Çeyrek Faaliyet Raporu
3. Çeyrek Faaliyet Raporu
4. Çeyrek Faaliyet Raporu
2010 Yılı 1. Çeyrek Faaliyet Raporu
2. Çeyrek Faaliyet Raporu
3. Çeyrek Faaliyet Raporu
4. Çeyrek Faaliyet Raporu
2009 Yılı 1. Çeyrek Faaliyet Raporu
2. Çeyrek Faaliyet Raporu
3. Çeyrek Faaliyet Raporu
4. Çeyrek Faaliyet Raporu

Finansal Tablolar, Dipnot Açıklamaları ve Bağımsız Denetim Raporları

2022 Yılı 1. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
Sorumluluk Beyanı
2021 Yılı 1. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
Sorumluluk Beyanı

2. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
Sorumluluk Beyanı

3. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
Sorumluluk Beyanı

4. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
Sorumluluk Beyanı

2020 Yılı 1. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
Sorumluluk Beyanı

2. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
Sorumluluk Beyanı

3. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
Sorumluluk Beyanı

4. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
Sorumluluk Beyanı

2019 Yılı 1. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
Sorumluluk Beyanı

2. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
Sorumluluk Beyanı

3. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
Sorumluluk Beyanı

4. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
Sorumluluk Beyanı

2018 Yılı 1. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
Sorumluluk Beyanı

2. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
Sorumluluk Beyanı

3. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
Sorumluluk Beyanı

4. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
Sorumluluk Beyanı

2017 Yılı 1. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
Sorumluluk Beyanı

2. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
Sorumluluk Beyanı

3. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
Sorumluluk Beyanı

4. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
Sorumluluk Beyanı

2016 Yılı 1. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

2. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
Denetçi Görüşü

3. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

4. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

2015 Yılı 1. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

2. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

3. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

4. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
2014 Yılı 1. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

2. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

3. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

4. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
2013 Yılı 1. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

2. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

3. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

4. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
2012 Yılı 1. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

2. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

3. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

4. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
2011 Yılı 1. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

2. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

3. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

4. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

Toplantı Tutanakları

Toplantı Tutanakları

2021 Yılı Toplantı Tutanağı
2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul (10.08.2021) Toplantı Tutanağı
2020 Yılı Toplantı Tutanağı
2019 Yılı Toplantı Tutanağı
2018 Yılı Toplantı Tutanağı
2017 Yılı Toplantı Tutanağı
2016 Yılı Toplantı Tutanağı
2015 Yılı Toplantı Tutanağı
2014 Yılı Toplantı Tutanağı
2013 Yılı Toplantı Tutanağı
2012 Yılı Toplantı Tutanağı
2011 Yılı Toplantı Tutanağı

Genel Kurul Gündemleri

Genel Kurul Gündemleri

2021 Yılı Genel Kurul GündemiEK1EK2
2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul (10.08.2021) Genel Kurul GündemiEK1EK2
2020 Yılı Genel Kurul GündemiEK1EK2
2019 Yılı Genel Kurul GündemiEK1EK2
2018 Yılı Genel Kurul GündemiEK1EK2
2017 Yılı Genel Kurul GündemiEK1EK2
2016 Yılı Genel Kurul GündemiEK1EK2
2015 Yılı Genel Kurul Gündemi
2014 Yılı Genel Kurul Gündemi
2013 Yılı Genel Kurul Gündemi
2012 Yılı Genel Kurul Gündemi

Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları

2022 Yılı 13.06.2022
13.06.2022(EK1)(EK2)(EK3)(EK4)
03.06.2022(EK1)(EK2)
02.06.2022
20.05.2022(EK1)
07.06.2022
13.05.2022 – 2
13.05.2022 – 1
13.05.2022(EK1)(EK2)
05.05.2022(EK1)
01.03.2022 – 1
01.03.2022
21.02.2022
2021 Yılı 12.11.2021(EK1)
27.10.2021
18.10.2021(EK1)
18.10.2021(EK1)(EK2)(EK3)(EK4)
18.10.2021(EK1)
14.10.2021
13.10.2021
08.10.2021 – 2
08.10.2021 – 1
08.10.2021
06.10.2021
01.10.2021
18.08.2021
17.08.2021(EK1)
10.08.2021(EK1)(EK2)(EK3)(EK4)
12.07.2021(EK1)(EK2)
18.06.2021
17.06.2021
04.06.2021
04.06.2021
31.05.2021(EK1)
18.05.2021
07.05.2021
30.04.2021(EK1)
22.04.2021 – 1
22.04.2021(EK1)(EK2)(EK3)(EK4)
19.04.2021
13.04.2021 -1(EK1)
13.04.2021(EK1) —(EK2)
12.04.2021
31.03.2021
15.03.2021 – 2(EK1)(EK2)
15.03.2021 – 1(EK1)(EK2)
15.03.2021(EK1)
05.03.2021
04.03.2021
25.02.2021
16.02.2021(EK1)
15.02.2021
2020 Yılı 17.11.2020(EK1)
07.10.2020
16.06.2020
12.06.2020(EK1)(EK2)(EK3)(EK4)
10.06.2020 – 1(EK1)(EK2)(EK3)(EK4)
10.06.2020
02.06.2020
12.05.2020 – 3 (EK1)(EK2)
12.05.2020 – 2 (EK1)(EK2)
12.05.2020 – 1 (EK1)
12.05.2020
13.04.2020
31.03.2020
28.02.2020
31.01.2020
09.01.2020
06.01.2020
2019 Yılı 30.12.2019(EK1)
10.12.2019
21.10.2019
08.10.2019
30.07.2019
25.06.2019
20.06.2019(EK1)(EK2)(EK3)(EK4)
12.06.2019
11.06.2019 – 1(EK1)
11.06.2019(EK1)(EK2)(EK3)(EK4)
15.05.2019
13.05.2019 – 3(EK)(EK1)
13.05.2019 – 2(EK)
13.05.2019 – 1(EK)
13.05.2019
03.05.2019 – 2
03.05.2019 – 1
03.05.2019
25.03.2019 – 2
25.03.2019 – 1(EK)
25.03.2019
21.03.2019
18.03.2019
15.03.2019
07.03.2019
18.01.2019
2018 Yılı 27.12.2018
21.11.2018 – 1
21.11.2018
15.11.2018
13.11.2018
25.09.2018
24.09.2018
18.07.2018
06.07.2018(EK1)(EK2)(EK3)(EK4)
05.07.2018
08.06.2018(EK)
05.06.2018 – 1(EK)
10.05.2018(EK1)(EK2)(EK3)(EK4)
10.05.2018 – 3(EK)
10.05.2018 – 2(EK)
10.05.2018 – 1(EK1)(EK2)
10.05.2018
14.03.2018
05.03.2018
01.03.2017(EK)
06.02.2018
26.01.2018
16.01.2018
2017 Yılı
26.12.2017
07.12.2017
11.10.2017
28.09.2017
27.09.2017
16.08.2017(EK)
11.07.2017(EK)
04.07.2017
13.06.2017-1(EK)
13.06.2017(EK)
15.05.2017
05.05.2017(EK)
27.04.2017
29.03.2017
28.03.2017
21.02.2017
2016 Yılı 06.12.2016 – 1
06.12.2016
23.11.2016
21.11.2016
18.11.2016
15.08.2016
12.08.2016-1
12.08.2016
11.08.2016
04.08.2016
29.07.2016(EK)
21.07.2016
31.05.2016
30.05.2016
27.04.2016
12.04.2016
07.01.2016
2015 Yılı 21.09.2015
20.07.2015
06.07.2015
05.05.2015
14.04.2015
06.04.2015-2
06.04.2015-1
02.02.2015
30.01.2015
2014 Yılı 31.12.2014
03.09.2014
04.06.2014
06.05.2014
18.04.2014
02.04.2014-2
02.04.2014-1
01.04.2014
05.03.2014
28.02.2014
30.01.2014
2013 Yılı 25.12.2013
17.12.2013
28.05.2013
14.05.2013
16.04.2013-2
16.04.2013-1
30.03.2013
2012 Yılı 21.11.2012
03.10.2012
02.10.2012
07.08.2012
24.05.2012
26.04.2012-2
26.04.2012-1
09.04.2012

Vekaleten Oy Kullanma

Etik Kuralları

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları

Genel Kurul İç Yönergesi