Sönmez Pamuklu San. A.Ş.

Sönmez Endüstri Holding bünyesinde Şubat 1981’de kurulan Sönmez Pamuklu Sanayi AŞ, geçen süre içerisinde üretim kapasitelerini düşürmüş ve bir işletmede toplam 23760 İğ kapasitesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ayrıca üretim faaliyetleri dışına çıkan alanların kira yolu ile değerlendirilmesine devam edilmektedir.

  • 23184 İğ kapasitesi Rieter Ring İplik makinelerinden,
  • 576 İğ kapasitesi Savio Geminis büküm makinelerinden,

Sönmez Pamuklu Sanayi A.Ş. yıllık 3540 ton %100 Viskon ve karışımı İplik Üretim Kapasitesine sahiptir.

İşletmemizde;
Ne 12-60 numara aralığında Ring İpliği üretilmektedir.

Sönmez Pamuklu San. A.Ş.
Yeni Yalova Yolu 9.km Bursa
sps@sonmezholding.com.tr
Tel +90 224 261 04 40 (20 hat)   Fax +90 224 261 04 28

BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ

Ticaret Sicil Bilgileri

Ticari Bilgiler

Ticari Ünvanı : SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.
Ticaret Sicil No : Bursa Ticaret Sicili – No : 22079
Sermayesi : 79.931.250,00 TL
İşlem Gördüğü Borsa : İMKB – İKİNCİ ULUSAL PAZAR
İşlem Sembolü : SNPAM
Adres : YENİ YALOVA YOLU 9.KM OSMANGAZİ/BURSA
Telefon : 0 224 261 04 40
Faks : 0 224 261 04 56

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı

Ortak Adı Sermaye Payı (TL) Sermaye Oranı (%)
Celal SÖNMEZ
20.085.945,00
25,13
Sönmez ASF A.Ş.
12.661.269,00
15,84
Sönmez Filament A.Ş.
10.531.507,00
13,19
Ali Cem SÖNMEZ
9.761.861,00
12,21
Cemil SÖNMEZ
9.725.295,00
12,17
Osman SÖNMEZ
5.458.508,00
6,83
Sönmez Holding A.Ş.
4.955.185,00
6,20
Sönmez Tekstil A.Ş.
4.004.250,00
5,01
Diğer
2.747.430,00
3,43
TOPLAM
79.931.250,00
100


Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortak Adı Sermaye Payı (TL) Sermaye Oranı (%)
Celal SÖNMEZ
10.463.000,00
13,09
Cemil SÖNMEZ
4.292.308,00
5,37
Ali Cem SÖNMEZ
4.268.328,00
5,34

Finansal Tablolar, Dipnot Açıklamaları ve Bağımsız Denetim Raporları

Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları

2017 Yılı 1. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
Sorumluluk Beyanı

2. Çeyrek
– 
Finansal Durum Tablosu
– 
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
– Sorumluluk Beyanı

2016 Yılı 1. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

2. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
Denetçi Görüşü

3. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

4. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
2015 Yılı 1. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

2. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

3. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

4. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
2014 Yılı 1. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

2. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

3. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

4. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
2013 Yılı 1. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

2. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

3. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

4. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
2012 Yılı 1. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

2. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

3. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

4. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
2011 Yılı 1. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

2. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

3. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

4. Çeyrek
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

Toplantı Tutanakları

Toplantı Tutanakları

2017 Yılı Toplantı Tutanağı
2016 Yılı Toplantı Tutanağı
2015 Yılı Toplantı Tutanağı
2014 Yılı Toplantı Tutanağı
2013 Yılı Toplantı Tutanağı
2012 Yılı Toplantı Tutanağı
2011 Yılı Toplantı Tutanağı

Genel Kurul Gündemleri

Genel Kurul Gündemleri

2016 Yılı Genel Kurul GündemiEK1EK2
2015 Yılı Genel Kurul Gündemi
2014 Yılı Genel Kurul Gündemi
2013 Yılı Genel Kurul Gündemi
2012 Yılı Genel Kurul Gündemi

Vekaleten Oy Kullanma

Etik Kuralları

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları

Genel Kurul İç Yönergesi